CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  • Przy każdym Produkcie podany jest przewidywany Czas Realizacji Zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, przy uwzględnieniu wyłącznie Dni Roboczych.
  • Zamówienia są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedającego. Przewidywany czas dostawy przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę kurierską to 2 dni robocze, przy czym dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż nie uwzględnia on Czasu Realizacji Zamówienia. Jeżeli czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską będzie dłuższy od określonego w zdaniu poprzedzającym, zostanie to wskazane w formularzu zamówienia.
  • Przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera lub pracownika operatora pocztowego, Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu przesyłki i w przypadku uszkodzeń lub innych braków przesyłki, poinformować o nich kuriera lub pracownika operatora pocztowego.
  • Dostawy dokonywane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.